Beslut i februari

Över 30 barn har fått hjälp till bland annat terminsavgift Kulturskolan, busshyra till dagskollo i Ryssbergen på sportlovet, deltagaravgift för fotboll, inträde till simhallen och hjälp till klädinköp.