Beslut i juni – beviljade bidrag

En solig dag i juni träffades styrelsen och beslutade att bevilja följande bidrag:

Nr 48/2013. En behövande pojke får totalt 1 920:- som går till deltagande i ett serietecknarkollo samt för att med sin mamma kunna åka till Gröna Lund.

Nr 49/2013. Ett projekt i Brandkärrsskolan – Polarna – söker 4 000:- för utflytk till Kolmården. Mer information behövs för att styrelsen ska kunna bevilja.

Nr 50/2013. En behövande ensamstående mycket sjuk mamma med ett barn får 2 500:- för att kunna göra en båtresa till Riga. Barnet kommer åka tillsammans med sin kontaktperson.

Nr 51/2013. Sommarpengar på 3 000:- beviljas till Mira.

Nr 52/2013. En ansökan om 575:- beviljas för en 13-årig pojke som vill kunna delta i ett läger som ordnas av Junis.

Nr 53/2013. En mamma som har det kärvt ekonomiskt och som har student i år beviljas presentkort på ICA Oppeby värda 1 000:- samt ytterliare 1 000:- till kläder och annat som behövs.

Nr 54/2013. En pojke från en familj med dålig ekonomi beviljas 1 000:- som ska användas för att kunna delta i ett fotbollsläger.

Nr 55/2013. En ensamstående mor med två barn söker bidrag för att kunna besöka Ölands Djurpark. Beviljas med 800:-.

Nr 56/2013. En behövande flicka beviljas medel till en cykel med 1 500:-.

Nr 57/2013. En behövade frånskild pappa med fyra barn vill kunna åka till Kolmården respektive Parken Zoo. Ansökan beviljas med 2 052:-.

Nr 58/2013. En behövande flicka på 16 år beviljas 500 kronor som går till busskort.

Nr 59/2013. En pappa med en son söker pengar till en Lisebergsresa. Ansökan handlade om en för stor summa pengar varvid styrelsen meddelar att sökanden får inkomma med en ny – lägre – ansökan. Styrelsen anser att begränsningar måste göras när det gäller rekreationsresor varför maximalt 1 000:-/person kan medges.

Nr 60/2013. En behövande familj med fyra barn varav tre tonåringar ansöker om bidrag för att kunna göra en resa tillsammans. Styrelsen anser dock att summan är för stor. Styrelsen meddelar att sökanden för inkomma med en ny – lägre – ansökan. Styrelsen anser att begränsningar måste göras när det gäller rekreationsresor varför maximalt 1 000:-/person kan medges.

Nr 61/2013. En ensamstående mamma med tre söner önskar bidrag till en bil. Bloom kan inte ge bidrag till den sökta bilen men kan kanske ge annat bidrag. Sökanden får inkomma med ny ansökan.

Nr 62/2013. En ensamstående mamma med en 12-årig pojke söker pengar för en resa hem till hemlandet. Styrelsen bedömer att bidrag kan kunna ges till sonens flygbiljett men inte även till mamman. Sökanden får inkomma med en ny ansökan.

Nr 63/2013. En femtonårig behövande flicka får 1 900:- för att kunna gå Rock&Popkollo i sommar. Flickan är i stort behov av aktiviteter i sommar.

Det var alla de bidrag som var inkomna innan sommarens uppehåll. Trevlig sommar önskas alla!