Kontakta oss

Vill Du söka stöd från Bloom?

Om Du är intresserad av att ansöka om stöd från Bloom måste du höra till målgruppen barn, ungdomar och ensamstående föräldrar. Du måste också vara bosatt i Nyköpings kommun. Du ska vara i behov av ett speciellt stöd och kunna ange vad stödet ska användas till och varför du har behovet. Stödet ska gälla en punktinsats och inte ersätta det ordinarie sociala skyddsnätet. Bloom kommer att pröva varje ansökan. Alla ansökningar går via våra kontaktpersoner, (se nedan).

Kontaktpersoner:
Bloom har knutit till sig ett nätverk av personer med god insikt i det sociala arbetet i vår kommun. Genom dem ser vi till att stödet går till de som mest behöver det.

  • Andreas Ahlberg (E-post), Junis IOGT/NTO
  • Hacina Galili (E-post), Coach IM, Nyköpings gymnasium
  • Pernilla Pettersson (E-post), Nyköping Folkhögskola
  • Lina Sommevåg (E-post), Kurator Nyköping Folkhögskola
  • Anneli Lindquist (E-post), Mentor Nyköpings gymnasium
  • Petra Pettersson (E-post), Familjeenheten Nyköpings kommun
  • Erika Blankasvärd (E-post), Kurator Släbroskolan
  • Malin Glysing, (E-post), Kurator Nyköpings gymnasium
  • Jeremias Varas (E-post), Integrationssamordnare
  • Marco Venegas (E-post),
  • Beatrice Hagfalk, (E-post) Kurator, Långberg mm
  • Anne-Marie Wallin, (E-post) KAA Campus Nyköping
  • Marie Olsson, (E-post) KAA Campus Nyköping
  • Christina Frank (E-post) Skolsköterska, Dammlöt och Västra skolan
  • Maria Karlsson (E-post) Kurator IM Nyöpings Gymnasium.
  • Ulrica Backman (E-post) Kurator Öknaskolan
  • Helene Karlsson (E-post) Skolsköterska Östra skolan
  • Carolin Malmkvist (E-post) Skolsköterska Alfa högstadium
  • Minna Perkiö (E-post) MIRA kvinnojouren Nyköping.

Vill du veta mer eller bidra till arbetet?

Kontakt med styrelsen tas via mail:
info@bloomnykoping.se

Blooms styrelse:

cropped-Monica.jpg EvalisaCarlsten Solgerd-Jern-Rosenberg
Monica Swärd
Ordförande
Eva-Lisa
Carlsten

Sekreterare
Solgerd Jern
Rosenberg
Ansvarig –
stödgivare
Birgit Båvner passfoto bloom-bjorn
Birgit Båvner
Kassör
Björn Littmarck
Ansvarig –
kontaktpersoner
Ingela Ljung
Ansvarig web
& sociala medier
   
Kecke Lund    

Revisor:
Joakim Söderin – Grant Thornton

Bankgirouppgifter:
Bankgiro: 348-7899

Vill du komma i kontakt med oss?
Maila oss på: info@bloomnykoping.se så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Obs! Denna mail är inte till för ansökningar, alla ansökningar går via kontaktpersonerna ovan.